Lokalkonvertering till bostäder åt Telge AB, Hölö / Mölnbo

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande lokalkonvertering till nya bostäder åt Telge AB / Telge Bostäder. Konverteringen innebär rivning av befintlig lokaler och uppförande av nya lägenheter i ett totalåtagande. Vi tackar Telge AB  / Telge Bostäder för förtroendet. Uppdragsgivare: Telge AB Entreprenadform: Totalentreprenad Entreprenadsumma: ca. 3,9 miljoner Start: mars, 2021
Läs mer

Sätra idrottshall – omläggning av löparbanor

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande att byta befintlig beläggning av syntetiskt golv i Sätra Friidrottshall till ny beläggning av prefabricerad vulkaniserat gummi. Vi tackar Fastighetskontoret i Stockholms stad för förtroendet. Uppdragsgivare: Stockholms stad Entreprenadform: Totalentreprenad Entreprenadsumma: ca. 7,8 miljoner Start: april, 2021
Läs mer

Lokalanpassning åt Telge AB, Lina Hage

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande lokalanpassning till nytt distriktskontor åt Telge AB / Telge Bostäder. Anpassningen innebär rivning av befintlig lokal med nya installationer och nya ytskikt. Vi tackar Telge AB / Telge Bostäder för förtroendet. Uppdragsgivare: Telge Bostäder Entreprenadform: Totalentreprenad Entreprenadsumma: ca. 4,2 miljoner Start: Mars 2020
Läs mer

Lokalkonvertering till bostäder åt Telge AB, Sprängaren

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande lokalkonvertering till nya bostäder åt Telge AB / Telge Bostäder. Konverteringen innebär rivning av befintlig lokal och uppförande av nya lägenheter i ett totalåtagande. Vi tackar Telge AB  / Telge Bostäder för förtroendet. Uppdragsgivare: Telge AB Entreprenadform: Totalentreprenad Entreprenadsumma: ca. 3,6 miljoner Start: mars, 2021
Läs mer

Pågående lokalanpassning för Universal Music

Lokalanpassning på 2000 kvm med kvarsittande hyresgäst. Entreprenaden omfattar nya rumsbildningar med nya ytskikt och kommer ställa höga krav på samverkan tillsammans med nya hg samt beställare. Uppdragsgivare: Vasakronan, Garnisonen 3 Hyresgäst: Universal Music Entreprenadform: Generalentreprenad Entreprenadsumma: 7,3 msek Start: Februari 2020
Läs mer

Rekryterat arbetschefer

SBK har rekryterat Niklas Ewald och Marcus Karlsson. Niklas och Marcus kommer närmast från BTH Bygg där de innehaft liknande roller. Niklas och Marcus kommer ingå i bolagets ledningsgrupp.
Läs mer