Advokatfirman Hamilton

Verksamhetsanpassning i högre standard i befintliga lokaler under pågående verksamhet. Lokal i tvåvåningar i kulturminnesmärkt byggnad.

  • Vasakronan
  • Stockholm-innerstad
  • 2018 - 2019
  • 12 MSEK
  • Generalentreprenad

Se fler projekt

Rindö, VaxholmKv. Dykaren
Hyresgästanpassning av lokal på ca 10 000 kvm.

Läs mer

StockholmSverigehuset, entré
Anpassning av befintlig entré med högre standard på materialval. Entrén renoverades under pågående…

Läs mer

StockholmFLA Cloud nine
Hyresgästanpassning av befintliga lokaler med tillhörande installations-, inrednings-, stomkompletterings- och ytskiktsarbeten.

Läs mer

Karlavägen, StockholmiTrim Karlavägen
Lokalanpassning av iTrims huvudkontor. Rivning av befintlig lokal och byggnation av ny planlösning…

Läs mer

Rinkebystråket 117, SpångaTvättstuga, Rinkebystråket
Upprustning av befintlig tvättstuga med ny rumsindelning med tillhörande installationsarbeten.

Läs mer

Kvarnbergagatan 12, SödertäljePyramiden (SEB)
Hyresgästanpassning med hög säkerhetsklass. Total bruttoarea 520 kvm.

Läs mer