Kv. Dykaren

Verksamhetsanpassning av befintliga lokaler på ca. 10.000 m² med ingående arbeten som; montage av snickerier, nya innerväggar, plattsättning, murning m.m.

  • PQ Projektledning
  • Stockholm-innerstad
  • 2017 - 2018
  • 24 MSEK
  • Generalentreprenad

Se fler projekt

StockholmSverigehuset, entré
Anpassning av befintlig entré med högre standard på materialval. Entrén renoverades under pågående…

Läs mer

Vällingby, StockholmKv. Pennvässaren 2
Ombyggnad av befintlig lokal till bostäder i fastighet med kvarboende hyresgäster.

Läs mer

Dalagatan 18, StockholmKv. Kikaren 1, Adolf Fredriksskola
Omläggning av befintligt tak på Lilla Adolf Fredriks skola på Dalagatan med pågående…

Läs mer

Fregattvägen, LidingöKv. Fregatten 9 & 15
Ombyggnation av ventilationsanläggningar på Fregattvägen 9 och 15.

Läs mer

Hamngatan, StockholmAdvokatfirman Hamilton
Ombyggnation av befintlig kontorslokal. Ny planlösning, nya ytskikt samt installationer.

Läs mer

StockholmFLA Cloud nine
Hyresgästanpassning av befintliga lokaler med tillhörande installations-, inrednings-, stomkompletterings- och ytskiktsarbeten.

Läs mer