Lokalkonvertering till bostäder åt Telge AB, Hölö / Mölnbo

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande lokalkonvertering till nya bostäder åt Telge AB / Telge Bostäder. Konverteringen innebär rivning av befintlig lokaler och uppförande av nya lägenheter i ett totalåtagande. Vi tackar Telge AB  / Telge Bostäder för förtroendet. Uppdragsgivare: Telge AB Entreprenadform: Totalentreprenad Start: mars, 2021
Läs mer

Sätra idrottshall – omläggning av löparbanor

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande att byta befintlig beläggning av syntetiskt golv i Sätra Friidrottshall till ny beläggning av prefabricerad vulkaniserat gummi. Vi tackar Fastighetskontoret i Stockholms stad för förtroendet. Uppdragsgivare: Stockholms stad Entreprenadform: Totalentreprenad Start: april, 2021
Läs mer