Ingått ramavtal med Akademiska Hus, Huddinge

Avtalet avser byggarbeten i exempelvis skolor, förskolor, kulturbyggnader, lägenheter och idrottsplatser. Ramavtalad entreprenör ska i egenskap som totalentreprenör utföra byggentreprenadtjänster efter avrop.

Fler nyheter