Ingått ramavtal med Micasa Fastigheter

Avtalet avser avrop av byggentreprenader mellan uppskattningsvis 1–15 mkr. Projekten omfattar bl a rot och nybyggnad av medelstora projekt med tillhörande installationer, rivning och markarbeten inom fastigheter med verksamheter som vård, serviceboenden och bostäder.

Fler nyheter