Ingått ramavtal med Trafikverket

Avtalet avser utförande av mindre entreprenadarbeten för Trafikverket och Trafikverkets resultatenheters (ej Trafikverksskolan) fastigheter, byggnader och lokaler inom bl.a. bygg-, el-, vvs-, målnings-, mattläggnings-, plattsättnings-, samt styr, regler och mark. Förnyad konkurrens tillämpas i projekt med en uppskattad budget över 1-5 mkr.

Fler nyheter