Lokalanpassning åt Telge AB, Lina Hage

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande lokalanpassning till nytt distriktskontor åt Telge AB / Telge Bostäder. Anpassningen innebär rivning av befintlig lokal med nya installationer och nya ytskikt. Vi tackar Telge AB / Telge Bostäder för förtroendet.

Uppdragsgivare: Telge Bostäder
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: ca. 4,2 miljoner
Start: Mars 2020

Fler nyheter