Lokalanpassning åt Telge Bostäder

Lokalanpassning till nytt Driftskontor åt Telge Bostäder. Anpassningen innebär rivning av befintlig lokal med nya installationer och nya ytskikt.

Uppdragsgivare: Telge Bostäder
Hyresgäst: Distriktskontor Lina Hage
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: 4,2 miljoner
Start: Mars 2020

Fler nyheter