Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vad innebär BKMA för Stockholm Byggkoncepts samarbetspartners?

Stockholm Byggkoncept arbetar aktivt med att ständigt förbättra sitt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Bolaget är certifierat enligt högsta branschstandard genom BKMA, vilket är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Detta system är byggbranschen motsvarighet till en ISO-certifiering. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen. Systemet behandlar även KMA-arbetet verksamheten centrala delar så som kalkyl, inköp, ekonomi m.m.

En certifiering genom BKMA innebär att Stockholm Byggkoncept lever upp till bland annat följande:
  • Krav på att man följer certifieringsreglerna enligt BKMA.
  • Krav på egenkontroll i projekten
  • Krav på utbildning
  • Krav på rutiner i projekten
  • Krav på administrativa rutiner

Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Här kan du ladda ner och läsa hela vår BKMA-policy