Pyramiden Södertälje

Hyresgästanpassning med hög säkerhetsklass. Total bruttoarea 520 kvm.
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadtid: Projektering Juni 2020- Juli 2020 Produktion augusti 2020 tom december 2020.

Fler nyheter