Vi bygger hållbara relationer

Referenser

Goda referenser på väl utfört arbete kräver ett framgångsrikt samarbete som bygger på tillit och förtroende. När vi anförtros ett nytt uppdrag är vi lyhörda och anpassar våra arbetsmetoder efter entreprenaden och kundens situation. Detta för att uppnå en så effektiv process som möjligt med tydliga förväntningar på kvalitet, tids och kostnadsplaner.

Vi ställer höga krav på kompetens, kvalitet, närvaro och tydlig kommunikation i det vi gör och ställer lika höga krav på våra samarbetspartner. Vårt fokus är att vi, våra samarbetspartner och uppdragsgivare ska vara ömsesidigt nöjda när vi färdigställt entreprenaden.

Ett urval av referensprojekt
Kvarnbergagatan 12, SödertäljePyramiden 18
Lokalanpassning med högt ställda säkerhetskrav. Lokalanpassningen innefattade rivning…

Läs mer

Rinkebystråket 117, SpångaTvättstuga, Rinkebystråket
Totalrenovering av befintlig tvättstuga med ny rumsindelning samt…

Läs mer

Dalagatan 18, StockholmKv. Kikaren 1, Adolf Fredriks skola
Tak-, fönster och mindre fasadrenovering av kulturminnesmärkt byggnad…

Läs mer

Djupdalsvägen 7, SollentunaLSS-boende
Uppförande av LSS-boende i form av modulhus med…

Läs mer

Fittja, StockholmKrögarvägen 3-26
Stambyte i bostadslägenheter med kvarboende hyresgäster under pågående…

Läs mer

FLA, StockholmFLA plan 11 & 12
Lokalanpassning av befintlig lokal i två våningsplan med…

Läs mer

Vällingby, StockholmKv. Pennvässaren 2
Ombyggnation av befintliga lokaler till 4 st lägenheter.…

Läs mer

Västra Trädgårdsgatan 11, StockholmSergelkliniken
Verksamhetsanpassning av befintliga lokaler för ny klinikverksamhet med…

Läs mer

Rindö, VaxholmKv. Dykaren 10
Ombyggnation av Tullverkets tidigare lokaler på Kv. Dykaren…

Läs mer

Hamngatan, StockholmHamilton, Kungliga Trädgården 7
Lokalanpassning av blåmärkta fastigheter med högt ställda krav…

Läs mer

Fregattvägen, LidingöKv. Fregatten 9 & 15
Ombyggnation av ventilationssystem på vinds- och takplan i…

Läs mer

Uthamra Skolväg, VallentunaLovisedalsskolan
Om- och tillbyggnad av skolans matsal och tillhörande…

Läs mer