Vi bygger hållbara relationer

Referenser

Goda referenser på väl utfört arbete kräver ett framgångsrikt samarbete som bygger på tillit och förtroende. När vi anförtros ett nytt uppdrag är vi lyhörda och anpassar våra arbetsmetoder efter entreprenaden och kundens situation. Detta för att uppnå en så effektiv process som möjligt med tydliga förväntningar på kvalitet, tids och kostnadsplaner.

Vi ställer höga krav på kompetens, kvalitet, närvaro och tydlig kommunikation i det vi gör och ställer lika höga krav på våra samarbetspartner. Vårt fokus är att vi, våra samarbetspartner och uppdragsgivare ska vara ömsesidigt nöjda när vi färdigställt entreprenaden.

Kvarnbergagatan 12, SödertäljePyramiden (SEB)
Hyresgästanpassning med hög säkerhetsklass. Total bruttoarea 520 kvm.

Läs mer

Rinkebystråket 117, SpångaTvättstuga, Rinkebystråket
Upprustning av befintlig tvättstuga med ny rumsindelning med…

Läs mer

Dalagatan 18, StockholmKv. Kikaren 1, Adolf Fredriksskola
Omläggning av befintligt tak på Lilla Adolf Fredriks…

Läs mer

Djupdalsvägen 7, SollentunaLSS-boende
Montage av tillhandahållna modulhus med tillhörande fasad- och…

Läs mer

Fittja, StockholmKrögarvägen 3-26
Stambyte i bostadslägenheter med kvarboende hyresgäster.

Läs mer

StockholmSverigehuset, entré
Anpassning av befintlig entré med högre standard på…

Läs mer

StockholmFLA Cloud nine
Hyresgästanpassning av befintliga lokaler med tillhörande installations-, inrednings-,…

Läs mer

FLA, StockholmFLA plan 11 & 12
Hyresgästanpassning av befintliga lokaler med tillhörande installations-, inrednings-,…

Läs mer

Vällingby, StockholmKv. Pennvässaren 2
Ombyggnad av befintlig lokal till bostäder i fastighet…

Läs mer

StockholmKv. Trädgårdsföreningen 1
Verksamhetsanpassning av befintlig lokal i fastighet som är…

Läs mer

Västra Trädgårdsgatan 11, StockholmSergelkliniken
Ombyggnation av befintlig lokal till klinikverksamhet, garnisonen. Total…

Läs mer

Rindö, VaxholmKv. Dykaren
Hyresgästanpassning av lokal på ca 10 000 kvm.

Läs mer

Hamngatan, StockholmAdvokatfirman Hamilton
Ombyggnation av befintlig kontorslokal. Ny planlösning, nya ytskikt…

Läs mer

Fregattvägen, LidingöKv. Fregatten 9 & 15
Ombyggnation av ventilationsanläggningar på Fregattvägen 9 och 15.

Läs mer

Uthamra Skolväg, VallentunaLovisedalsskolan
Totalrenovering av befintlig matsal samt tillbyggnation av ny…

Läs mer