Rekryterat arbetschefer

SBK har rekryterat Niklas Ewald och Marcus Karlsson. Niklas och Marcus kommer närmast från BTH Bygg där de innehaft liknande roller. Niklas och Marcus kommer ingå i bolagets ledningsgrupp.

Fler nyheter