Stockholm Byggkoncept tecknar ramavtal med Alecta Fastigheter

Stockholm Byggkoncept tecknar ramavtal med Alecta Fastigheter.

Alecta fastigheter ägs av tjänstepensionsföretaget Alecta och är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Ramavtalet omfattar hyresgästanpassningar och ombyggnadsarbeten för Alectas fastigheter i Stockholm.

Vi tackar för förtroendet och ser fram emot ett gott samarbete.

Fler nyheter