En totalentreprenör som tar ansvar

Entreprenad

När du ska renovera, bygga om eller bygga ut så tar vi ansvar för allt inom projektledning- byggnation-och slutdokumentation. I byggentreprenader är det viktigt att vi har ett tryggt och ömsesidigt samarbete med dig som uppdragsgivare och samarbetspartner. Vi bygger alltid med öppenhet, proaktivitet, engagemang och enkelhet. Vi har dokumenterad erfarenhet och kompetens för entreprenader inom skolor, bostadshus, vårdbyggnader och lokaler.

Entreprenaderna innebär ofta att förbättra och modernisera arbetsmiljön och energiprestandan i lokaler eller andra utrymmen där många människor vistas.

  • Renovering
  • Ombyggnad
  • Tillbyggnad

Att anpassa eller bygga om så det passar verksamhetens behov är vi experter på. Samtidigt lägger vi stor vikt på att genomföra arbetet så smidigt och flexibelt som möjligt och tar självklart hänsyn till att verksamheten kan behöva fortgå samtidigt som renoveringen pågår. Vårt motto är att skapa kvalitativa koncept efter uppdragsgivarens unika behov till bästa möjliga kvalitet och till konkurrenskraftiga priser.