Trädgårdsföreningen 1

Verksamhetsanpassning av befintlig lokal i fastighet som är byggd 1908 och som har ej renoverats sedan 70-talet. Total bruttoarea 560 kvm.
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadtid: Projektering april 2020 tom juni 2020 (produktion juli 2020 tom december 2020

Fler nyheter