Kv. Pennvässaren 2

Totalombyggnad av befintliga lokaler till 4st lägenheten i befintlig fastighet. Ombyggnationen utfördes med kvarboende hyresgäster i anslutande lägenheter.

  • HEBA Fastighets AB
  • Vällingby
  • 2018 - 2019
  • 7,3 MSEK
  • Totalentreprenad

Se fler projekt

Västra Trädgårdsgatan 11, StockholmSergelkliniken
Ombyggnation av befintlig lokal till klinikverksamhet, garnisonen. Total bruttoarea cirka 725 kvm.

Läs mer

Djupdalsvägen 7, SollentunaLSS-boende
Montage av tillhandahållna modulhus med tillhörande fasad- och takarbeten.

Läs mer

Dalagatan 18, StockholmKv. Kikaren 1, Adolf Fredriksskola
Omläggning av befintligt tak på Lilla Adolf Fredriks skola på Dalagatan med pågående…

Läs mer

FLA, StockholmFLA plan 11 & 12
Hyresgästanpassning av befintliga lokaler med tillhörande installations-, inrednings-, stomkompletterings- och ytskiktsarbeten. Två våningar,…

Läs mer

StockholmKv. Trädgårdsföreningen 1
Verksamhetsanpassning av befintlig lokal i fastighet som är byggd 1908 och som har…

Läs mer

Rindö, VaxholmKv. Dykaren
Hyresgästanpassning av lokal på ca 10 000 kvm.

Läs mer