Vi vill förändra byggbranschen

Våra värderingar

Gamla arbetssätt blir till nya. Vi vill vara med och bidra till att förändra byggbranschen till en modern arbetsplats och till moderna samarbeten med uppdragsgivare och samarbetspartner. Vi strävar alltid efter att bygga nära samarbeten genom dialog och öppenhet. När vi bygger upp tydliga förväntningar genom tydlig kommunikation resulterar det i väl genomförda projekt vilket gynnar alla inblandade parter.

  • Vi talar om när vi kan något
  • Vi talar om när vi inte kan något
  • Vi talar om när vi stöter på problem och kommer med lösningar

Våra värdeord

Dessa värderingar ligger till grund för hur vi agerar, prioriterar och fattar beslut. Våra värdeord symboliserar hur vi förhåller oss till omgivningen.

  • Proaktiva – Vi tar initiativ, är kreativa och förekommer problem.
  • Enkla – Vi är närvarande, tydliga och kommunikativa.
  • Engagerade – Vi är lyhörda, samverkar och bygger långsiktiga relationer.
Proaktiva
Enkla
Engagerade