Aktuellt

grimsta
  • 13.06.2022
Grimsta IP – ombyggnad av läktarbyggnad
Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande ombyggnad av läktarbyggnad på Grimsta…
Generell, aktuellt bild
  • 18.05.2021
Ramavtal – Familjebostäder (0 – 1 miljon)
Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande ramavtal byggnadsarbeten – felavhjälpande åt…
Generell, aktuellt bild
  • 15.05.2021
Fönsterbyte Häggviksskolan, Sådden 1
Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande fönsterbyte på Häggviksskolan. Fönsterbytet innebär…
Generell, aktuellt bild
  • 06.05.2021
Hölöskolans Bibliotek
Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande lokalanpassning för Hölöskolans Bibliotek åt…
Generell, aktuellt bild
  • 30.04.2021
Allmogens förskola, storköksrenovering
Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande storköksrenovering för Allmogens förskola och…
Generell, aktuellt bild
  • 09.03.2021
Lokalkonvertering till bostäder åt Telge AB, Hölö / Mölnbo
Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande lokalkonvertering till nya bostäder åt…
Sätra_friidrottshall_2016
  • 06.03.2021
Sätra idrottshall – omläggning av löparbanor
Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande att byta befintlig beläggning av…