Ramavtal – Familjebostäder (0 – 1 miljon)

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande ramavtal byggnadsarbeten – felavhjälpande åt AB Familjebostäder. Ramavtalet innebär rangordnad nummer 1 och ramavtalet omfattar byggnadsarbeten avseende avhjälpande underhåll och akuta åtgärder, som beräknas understiga en (1) MSEK, på beställarens fastighetsbestånd. Vi tackar AB Familjebostäder för förtroendet.

Uppdragsgivare: AB Familjebostäder

Entreprenadform: Totalentreprenad

Start: oktober, 2021

Fler nyheter