Skrapangallerian – Bygge av Vasakronans femte coworking-kontor

Stockholm Byggkoncept kan stolt meddela vi fått förtroendet att bygga Vasakronans femte coworking-kontor i Sverige, som under 2023 kommer att öppnas i Skrapangallerian på Södermalm. Vasakronans Arenakoncept är en toppmodern version av coworking och ett komplement till det egna kontoret. Vi tackar Vasakronan för förtroendet.
Läs mer

Grimsta IP – ombyggnad av läktarbyggnad

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande ombyggnad av läktarbyggnad på Grimsta IP. Med start i juni påbörjas arbetet med att återställa installationer och ytskikt till en fullt fungerande anläggning. Besiktning är planerad i januari 2023. Vi tackar Fastighetskontoret i Stockholms stad för förtroendet. Uppdragsgivare: Stockholms stad Entreprenadform: Utförandeentreprenad Entreprenadsumma: ca. 14,9 miljoner
Läs mer

Ramavtal – Familjebostäder (0 – 1 miljon)

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande ramavtal byggnadsarbeten – felavhjälpande åt AB Familjebostäder. Ramavtalet innebär rangordnad nummer 1 och ramavtalet omfattar byggnadsarbeten avseende avhjälpande underhåll och akuta åtgärder, som beräknas understiga en (1) MSEK, på beställarens fastighetsbestånd. Vi tackar AB Familjebostäder för förtroendet. Uppdragsgivare: AB Familjebostäder Entreprenadform: Totalentreprenad Start: oktober, 2021
Läs mer

Fönsterbyte Häggviksskolan, Sådden 1

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande fönsterbyte på Häggviksskolan. Fönsterbytet innebär rivning av befintlig fönster och uppförande av nya fönster med kringarbeten i ett totalåtagande. Vi tackar Sollentuna Kommun för förtroendet. Uppdragsgivare: Sollentuna Kommun AB  Entreprenadform: Totalentreprenad  Start: sommaren, 2021
Läs mer

Hölöskolans Bibliotek

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande lokalanpassning för Hölöskolans Bibliotek åt Södertälje Kommun / Telge AB. Verksamhetsanpassningen avser bland annat byggnads-, inrednings-, installations- och ytskiktsarbeten samt en utbyggnad i form av en ny entré. Vi tackar Södertälje Kommun / Telge AB för förtroendet. Uppdragsgivare: Södertälje Kommun / Telge AB Entreprenadform: Totalentreprenad  Start: maj, 2021
Läs mer

Allmogens förskola, storköksrenovering

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande storköksrenovering för Allmogens förskola och Järfälla kommun. Verksamhetsanpassningen avser bland annat byggnads-, inrednings-, installations- och ytskiktsarbeten samt ett nytt storkök. Vi tackar Järfälla Kommun för förtroendet. Uppdragsgivare: Järfälla Kommun  Entreprenadform: Totalentreprenad  Start: maj, 2021
Läs mer