Ingått ramavtal med Micasa Fastigheter

Avtalet avser avrop av byggentreprenader mellan uppskattningsvis 1–15 mkr. Projekten omfattar bl a rot och nybyggnad av medelstora projekt med tillhörande installationer, rivning och markarbeten inom fastigheter med verksamheter som vård, serviceboenden och bostäder.
Läs mer

Ingått ramavtal med Trafikverket

Avtalet avser utförande av mindre entreprenadarbeten för Trafikverket och Trafikverkets resultatenheters (ej Trafikverksskolan) fastigheter, byggnader och lokaler inom bl.a. bygg-, el-, vvs-, målnings-, mattläggnings-, plattsättnings-, samt styr, regler och mark. Förnyad konkurrens tillämpas i projekt med en uppskattad budget över 1-5 mkr.
Läs mer