Ramavtal – Familjebostäder (0 – 1 miljon)

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande ramavtal byggnadsarbeten – felavhjälpande åt AB Familjebostäder. Ramavtalet innebär rangordnad nummer 1 och ramavtalet omfattar byggnadsarbeten avseende avhjälpande underhåll och akuta åtgärder, som beräknas understiga en (1) MSEK, på beställarens fastighetsbestånd. Vi tackar AB Familjebostäder för förtroendet. Uppdragsgivare: AB Familjebostäder Entreprenadform: Totalentreprenad Start: oktober, 2021
Läs mer

Fönsterbyte Häggviksskolan, Sådden 1

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande fönsterbyte på Häggviksskolan. Fönsterbytet innebär rivning av befintlig fönster och uppförande av nya fönster med kringarbeten i ett totalåtagande. Vi tackar Sollentuna Kommun för förtroendet. Uppdragsgivare: Sollentuna Kommun AB  Entreprenadform: Totalentreprenad  Start: sommaren, 2021
Läs mer

Hölöskolans Bibliotek

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande lokalanpassning för Hölöskolans Bibliotek åt Södertälje Kommun / Telge AB. Verksamhetsanpassningen avser bland annat byggnads-, inrednings-, installations- och ytskiktsarbeten samt en utbyggnad i form av en ny entré. Vi tackar Södertälje Kommun / Telge AB för förtroendet. Uppdragsgivare: Södertälje Kommun / Telge AB Entreprenadform: Totalentreprenad  Start: maj, 2021
Läs mer

Allmogens förskola, storköksrenovering

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande storköksrenovering för Allmogens förskola och Järfälla kommun. Verksamhetsanpassningen avser bland annat byggnads-, inrednings-, installations- och ytskiktsarbeten samt ett nytt storkök. Vi tackar Järfälla Kommun för förtroendet. Uppdragsgivare: Järfälla Kommun  Entreprenadform: Totalentreprenad  Start: maj, 2021
Läs mer