En lösningsorienterad entreprenör

Om oss

Vi bygger relationer

Stockholm Byggkoncept strävar efter att vara det självklara förstahandsvalet av byggpartner. Vi ska erbjuda fastighets- och förvaltningsbolag, byggledningsföretag, stat och kommun en engagerad byggpartner med brett kunnande inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Våra arbetsmetoder bygger på att resursplanera varje entreprenad med rätt kompetens och erfarenhet för att i sin tur säkerställa hög kvalité. Med fokus på aktiv samverkan med våra uppdragsgivare och samarbetspartners skapar vi långsiktiga relationer. Goda referenser på väl utfört arbete kräver ett framgångsrikt samarbete som bygger på tillit och förtroende. Allt arbete ska genomföras med ledorden proaktivitet, engagemang, kvalité, pålitlighet och enkelhet.

För oss är varje uppdragsgivare unik. När vi anförtros ett nytt uppdrag är vi lyhörda och anpassar våra arbetsmetoder efter entreprenaden och kundens situation. Detta för att uppnå en så effektiv process som möjligt med tydliga förväntningar på kvalitet, tidsplaner och budget. Vi ställer höga krav på kompetens, kvalitet, närvaro och tydlig kommunikation i det vi gör och ställer lika höga krav på våra samarbetspartner. Vårt fokus är att vi, våra samarbetspartner och uppdragsgivare ska vara ömsesidigt nöjda när vi färdigställt entreprenaden.

Våra värdeord

Dessa värderingar ligger till grund för hur vi agerar, prioriterar och fattar beslut. Våra värdeord symboliserar hur vi förhåller oss till omgivningen.

  • Proaktiva – Vi tar initiativ, är kreativa och förekommer problem.
  • Enkla – Vi är närvarande, tydliga och kommunikativa.
  • Engagerade – Vi är lyhörda, samverkar och bygger långsiktiga relationer.
Proaktiva
Enkla
Engagerade

Organisation

Vår organisation styrs centralt från en ledningsgrupp som tillsammans med våra medarbetare koordinerar arbetet och kommunikationen med uppdragsgivare och samarbetspartner. Hos oss är det högt i tak och vi värdesätter våra medarbetare vilket innebär att vi involverar organisationen i våra operativa arbetsprocesser. Vi tror att alla anställda oavsett roll i företaget har något viktigt att bidra med.

Samverkan

Vi vill driva våra projekt tillsammans med våra uppdragsgivare och samarbetspartner. Vårt mål är att vi ska fungera som en förlängd arm till våra uppdragsgivare och bidra till mervärde och affärsnytta. Tillsammans har vi och uppdragsgivaren slutkunden i fokus.

Kunden i fokus

Kunduppföljning är en naturlig del av varje uppdrag. Vi analyserar genomförda projekt i syfte att ständigt förbättra våra interna och externa arbetsmetoder. Vi frågar oss hela tiden: Vad kan vi göra bättre?

Företagets affärsidé

”Stockholm Byggkoncept ska erbjuda värdehöjande byggtjänster. Våra kunder och samarbetspartner ska uppleva tydlighet och engagemang genom de tjänster vi utför. Oavsett vilket uppdrag vi genomför är det relationer vi bygger.”

Affärsidén är antagen av ledningen och affärsplan är och kommunicerad till företagets medarbetare.

Stockholm Byggkoncept erbjuder fastighets- och förvaltningsbolag, byggledningsföretag, stat och kommun en engagerad byggpartner med brett kunnande.

Verksamhetens inriktning indelas i två huvudkategorier

  • Byggentreprenad (ROT)
  • Byggservice