Kvalitetssäkring och certifiering

Medlemskap

BKMA

BKMA är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet- miljö- och arbetsmiljö. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

Läs mer

Byggföretagen

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Som medlem i Byggföretagen ingår företaget i den lokala byggföreningen.

Läs mer

Byggnads

Byggnads uppgift är att företräda medlemmarna för att de ska ha det bra och få det bättre på arbetsplatsen – men också i samhället. Det gör man genom att många aktiva medlemmar i Byggnads arbetar tillsammans och driver byggnadsarbetarnas intressen. Där Stockholm Byggkoncept är en given part som deltar aktivt.

Läs mer

Installatörsföretagen

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar tusentals medlemsföretag. Installatörsföretagens uppdrag är att företräda medlemmarnas intressen och ständigt utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande i installationsbranschen.

Läs mer