Sätra idrottshall – omläggning av löparbanor

Stockholm Byggkoncept har vunnit upphandling gällande att byta befintlig beläggning av syntetiskt golv i Sätra Friidrottshall till ny beläggning av prefabricerad vulkaniserat gummi. Vi tackar Fastighetskontoret i Stockholms stad för förtroendet.

Uppdragsgivare: Stockholms stad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Entreprenadsumma: ca. 7,8 miljoner
Start: april, 2021

Fler nyheter