Leverantörsinformation

Till våra leverantörer

Nedanstående information riktar sig till dig som är leverantör till Stockholm Byggkoncept AB. Stockholm Byggkoncept AB använder ett tredje part skanningssystem, Scancloud. Båda fysiska pappersfakturor och PDF-fakturor skall skickas till Scancloud som säkerställer att fakturorna hamnar i vårt fakturahanteringssystem för attest och betalning.

Fakturaadress pappersfakturor

Stockholm Byggkoncept AB
FE 5683-0992 Scancloud
SE 831 90 Östersund

Fakturaadress PDF-fakturor

sthlmbyggkoncept@pdf.scancloud.se

Fullständigt bolagsnamn

Stockholm Byggkoncept AB

Organisationsnummer

556715-9180

Momsregistreringsnummer

SE556715918001

Följande information är obligatorisk för de fakturor som skickas till Stockholm Byggkoncept AB:
Fakturauppgifter

• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Betalningsvillkor
• Projektnummer
• Referensperson
• Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)

Mottagaruppgifter

• Fullständiga juridiska namn
• Adress
• Vid omvänd skattskyldighet mottagarens momsregistreringsnummer och texten ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller”
• Beställarens namn
• Projektnummer
• Beskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser
• Finns det hänvisningar till andra dokument på fakturan ska dessa bifogas
• Momsbelopp
• Totalt fakturabelopp

Ofullständiga fakturor

• Fakturor som saknar ovanstående information kan komma att returneras utan åtgärd.
• Vid ovan nämnda brister accepteras inte dröjsmålsränta.

Övrigt

• Underlag så som dagböcker och tidrapporter skall bifogas med fakturan i samma PDF/brev.
• Fakturan och ev. bilagor ska hållas separerade, får ej vara häftade eller ihopsatta med gem vilket kan försvåra skanningen.
• Samlingsfakturor får ej innehålla både omvänd moms och momspliktig försäljning på samma faktura.
• Samlingsfakturor får ej avse olika projektnummer.
• Faktureringsavgifter och andra dylika avgifter ska inte utgå

ID06
Samtliga som vistas på Stockholm Byggkoncept AB’s arbetsplatser ska bära sitt ID06-kort synligt.

För mer information om ID06 hänvisar vi till www.id06.se.

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn
I enlighet med 1 kap 2§ p 4 b mervärdesskattelagen omfattas Stockholm Byggkoncept av den omvända skattskyldigheten vid inköp av byggtjänster.

Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om vilka tjänster som omfattas.

SKV 4820
Stockholm Byggkoncept AB hämtar uppgifter om samtliga beställare och leverantörer från Skatteverkets offentliga register genom SKV4820.

För mer information om SKV 4820 hänvisar vi till www.skatteverket.se.