Sergelkliniken

Ombyggnation av befintlig lokal till klinikverksamhet, garnisonen. Total bruttoarea cirka 725 kvm.
Denna entreprenad utförs på plan 4 på Karlavägen 112 där övriga plan har fullt pågående verksamhet. Det ställs höga krav på samordning med verksamheten och sidoentreprenörer.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenadtid: April 2020 tom Aug 2020

Fler nyheter